ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК

Abstract

Створенню і розвитку електронних бібліотек приділяють увагу в багатьох країнах світу. Більшість європейських країн серед своїх пріоритетних напрямів розвитку освіти та інформаційних ресурсів виділяють формування та наповнення цифрових бібліотек як стратегічно важливе завдання для підвищення якості та доступності освіти, а також для створення нових конкурентних переваг системи освіти. Розглянуто сутність, функції електронних бібліотек за кордоном.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Яна
Левченко
студент
iana.lievchienko82@gmail.com
03037, Київ, вул. Преображенська, 6.
Methodology