ЯКІСНІ ЗМІНИ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Abstract

У тезах розглядаються зміни у здобувачів вищої освіти, що відбулись під час запровадження системи дистанційного навчання. Акцент робиться на якісних змінах,  у здобувачів вищої освіти як в позитивному так і в негативному ключі.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Альберт
Ярмак
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
a.yarmak@donnaba.edu.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Investigation
Борис
Беззубко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
b.i.bezzubko@donnaba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-2487-1316
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Validation