УНІВЕРСИТЕТИ У ПОВОЄННОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Abstract

Університети для своєї громади мають і можуть реалізовувати свій потенціал у повоєнній трансформації свого регіону.  Запропоновано згальну структуру системи дій за Г. Рополем (зліва) і надано авторську інтерпретації для університетського багатоцентрового кластеру. Означено основоположні принципи формування необхідної інституційної основи функціонування університетського багатоцентрового кластеру.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Інна Петрівна
Чайка
Полтавський університет економіки і торгівлі
nchajca@ukr.net
http://orcid.org/0000-0002-8489-3015
вулиця Коваля, 3, Полтава, Полтавська область, Україна, 36000
Conceptualization
Тетяна Володимирівна
Козоріз
Полтавський університет економіки і торгівлі
kozoriztetiana20@gmail.com
вулиця Коваля, 3, Полтава, Полтавська область, Україна, 36000
Conceptualization