Стан та перспективи впровадження автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем у практику діяльності бібліотек України

Abstract

У тезах висвітлено роль автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем в управлінні ресурсами бібліотек. Авторкою окреслені головні вимоги щодо впровадження АБІС в Україні. Зроблено огляд наявних електронних систем, що використовуються вітчизняними бібліотеками на сучасному етапі. Окремо наголошено на існуючих факторах ризику, якими супроводжується процес застосування АБІС у бібліотечній сфері. Розглянуто перспективи та переваги подальшого впровадження у практиці українських бібліотек системи Koha. Зроблено висновок, що важливим завданням повоєнного розвитку України буде прискорення інформатизації бібліотечних установ на базі переходу від АБІС російських розробників на якісне вітчизняне й зарубіжне програмне забезпечення.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Оксана
Федотова
Ukraine Mariupol State University Education
o.fedotova@mdu.in.ua
https://orcid.org/0000-0002-5665-8712
вулиця Преображенська, 6/4, Київ, Україна, 02000
Investigation