ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІВНІЙ СПРАВІ В УКРАЇНІ

Abstract

Розглянуто значення інформаційних технологій в архівній справі. З’ясовано, що для забезпечення діяльності архівних установ є необхідним впровадження інформаційних технологій. Проаналізовано основні проблеми, які гальмують процес впровадження інформаційних технологій у діяльністі архівів.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Яна
Левченко
Маріупольський державний університет
iana.lievchienko82@gmail.com
03037, Київ, вул. Преображенська, 6.
Investigation