ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Abstract

В тезах розглядаються проблеми впровадження дуальної освіти в навчальний процес. Окреслені проблеми недостатньої підготовки вчителів та наставників, недостатня увага до вибору партнерів з бізнесу, недостатньої фінансової підтримки, наявність стереотипів, культурних особливостей, негативного ставлення та відсутність чіткого законодавчого базису.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Оксана
Корсун
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
o.korsun@donnaba.edu.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Investigation
Борис
Беззубко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
b.i.bezzubko@donnaba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-2487-1316
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Validation

Invitation Letter to Review