НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНИХ УСТАНОВ

Abstract

Необхідність ретроспективної задокументованої інформації у вирішенні завдань соціально-економічного державного управління зводить архів в положення надійної та оперативної ланки в управлінській діяльності державних органів влади. Сучасна політика держави політика в напрямі цифровізації суспільства відкриває шлях до істотних змін в діяльності архівів та закладає підвалини початку процесів імплементації у цифровізації архівної галузі у нашій державі. Як основне завдання до сучасників висувається збереження та реалізація цих цифрових можливостей у відношенні архівних установ України і їх співпраця з найбільшими світовими архівами.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Яна
Левченко
студент
iana.lievchienko82@gmail.com
03037, Київ, вул. Преображенська, 6.
Formal Analysis