МЕТОД ПРОЕКТІВ У СТВОРЕННІ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ

Abstract

З кожним роком навчальний процес вдосконалюється реагуючи на виклики часу. Пандемія, а потім війна не зупинили навчання завдяки мережи Інтернет, компактних технічних засобів (планшети, смартфони, ноутбуки) та онлайн платформ навчання (Google Classroom, Moodle тощо). Необхідністю стала цифрова навчальна література, яка дозволяє студентам самостійно опановувати матеріал. Також, сьогодні багато добрих справ робиться завдяки різного роду соціальних та творчих проектів. Тому використання проектного методу для створення е-посібників, коли студент відчуває себе долученим до важливої страви та бачить кінцевий продукт спільної праці, який буде використовуватися вже у наступному році, є доцільним. 

Метод проектів за останні двадцять років набув популярності у системі освіти України. Вперше цей метод було всебічно описано викладачем Колумбійського університету Уїльямом Кілпатриком у 1918 році в есе «Метод проектів» [1], але, як зазначив Майкл Кнол, життя цього методу почалось ще у кінці 16 століття в італійських архітектурних школах. Також він відмічає, що у 1970-х роках метод проектів переживає свій ренесанс у навчальних закладах Північної та Центральної Європи [2]. За довгу історію розвитку метод проектів набув різні форми та прийоми, став використовуватися в різних галузях знань. 

Головне, що відокремлює цей метод – орієнтованість на творчу самореалізацію професійних знань та навичок студентів у створенні нового продукту за участю викладача. В нашому випадку новим продуктом був електронний посібник «Сучасна література». Навчальний проект проходив впродовж вивчення курсу, орієнтований на студентів-філологів ОС «Магістр», які вивчили, або вивчають, курси з використання новітніх технологій, педагогіки та методики викладання у вишу і проходять асистентську практику. Таким чином, участь у створенні е-посібника є формою реалізації їх знань і вмінь, які вони отримали підчас проходження методичних курсів, а також підчас вивчення профільного предмету, за яким створюється е-посібник, бо міждисциплінарні зв’язки є важливими в реалізації проєкту.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Олена
Педченко
Маріупольський державний університет
o.pedchenko@mdu.in.ua
0000-0001-7456-7040
Київ, Україна
Project Administration

Invitation Letter to Review