ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Abstract

Сучасний стан імплементації досвіду соціального захисту Європейських країн у вітчизняну практику є актуальним та важливим  з огляду на те, що система соціального захисту в Україні має недоліки. Деякі нормативні акти у галузі соціального забезпечення приймаються без врахування фінансових можливостей держави, що ускладнює механізм реалізації соціальних прав громадян. Невиконання нормативних актів, які встановлюють пенсії та соціальні виплати не виконуються, що спричиняє чисельні звернення громадян до органів державної влади. 

Стаття 48 України визначає право кожної людини та громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Слід зазначити, що в останні роки в Україні значно загострилися проблема щодо дотримання права на достатній життєвий рівень. Події, які здійснюються в Україні, не могли не відобразитись на фінансовому становищі більшості українців. Значно зменшився обсяг соціальної допомоги громадян, що, з одного боку, виправдано наявною ситуацією в державі, але це порушує конституційні права людини. У частині набору продовольчих товарів спостерігається невідповідність медичним нормам споживання продуктів харчування. 

Однак, справедливо відмітити, що державою зроблені значні кроки у реформуванні соціального законодавства. Наприклад,  Законом України від 24.03.2022 № 2153-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»» внесені зміни у зв’язку з наданням Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України статусу ветеранів війни, а також визначенням статусу категорію осіб – сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Прийнято зміни до 24 спеціальних законодавчих актів, які регулюють питання забезпечення соціальних прав і гарантій вказаних категорій осіб, зокрема, щодо: переважного права на залишення на роботі (зміни до Кодексу законів про працю України);  забезпечення безоплатної психологічної допомоги військовослужбовцям (зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та члені їх сімей», тощо. Реалізація змін, внесених до низки відповідних законодавчих актів, обумовила розширення соціальних прав ветеранів війни, їх сімей, та членів родин загиблих (померлих) ветеранів. Але із суттєвими складнощами в реалізації свого права на соціальний захист стикаються мешканці населених пунктів, які знаходяться в зоні проведення бойових дій.

Крім того, актуальним питанням сьогодення є також запозичення європейського досвіду щодо надання соціальних послуг. Сталість розвитку ринку надання соціальних послуг України може бути досягнуто при забезпеченні балансу ефективної економічної та соціальної сфер. Проте такі перетворення можливі за умови використання європейського досвіду системи соціального захисту, зміни свідомості громадян, системи цінностей, норм, традицій, самого ставлення громадян до системи соціальної підтримки.

Залишаються невирішеними питання перерахунків пенсій працівникам правоохоронних органів у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення не дивячись на те, що Конституційний Суд України зазначив, що «норми-принципи частини п’ятої статті 17 Конституції України щодо забезпечення державою соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей, є пріоритетними та мають безумовний характер; тобто заходи, спрямовані на забезпечення державою соціального захисту вказаної категорії осіб, у зв’язку, зокрема, з економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами не можуть бути скасовані чи звужені».
Однією  невирішених проблем  на сьогодні є виконання судових рішень, у тому числі з соціальних питань. Держава Україна в особі своїх органів боргує українцям 5 млрд грн за невиконаними судовими рішеннями, виконання яких гарантовано державою. Це передусім рішення по соціальних спорах, зокрема щодо виплати пенсій. 
Невиконання остаточних судових рішень щодо соціальних прав стало системною проблемою. Ця проблема вже досягла грандіозного масштабу і постійно зростає. Вона все очевидніше усвідомлюється прогресивною частиною суспільства як реальна загроза справедливому судочинству і реалізації права на соціальний захист. 
Так Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 7 листопада 2018 року №  9-р/2018 зазначив : «зміни законодавства у соціальній сфері, складна фінансово економічна ситуація, потреба в забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні призводити до порушення гідності людини, яка належить до фундаментальних цінностей, захищених Конституцією України, та становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина». 
Таким чином, формування одноманітної практики застосування законодавства у сфері соціальних стандартів по всій території України, забезпечення єдиного та справедливого підходу до соціального захисту громадян сприятимуть прискоренню приєднання України до Європейської спільноти.

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Любов
Князькова
Маріупольський державний університет
knyazkovalubov0@gmail.com
0000-0001-6681-980X
вулиця Преображенська, 6/4, Київ, 02000
Data Curation