Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Abstract

Розкрито важливість оптимізації бізнес-процесів на підприємстві, як постійного інструменту розвитку та підвищення конкурентоздатності компанії. Окреслено основні етапи оптимізації бізнес-процесів підприємства

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Оксана
Лозова
к.е.н., доцент
oksana_lozova@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7358-8640
Полтава, вул. І. Банка, 3
Writing – Original Draft Preparation