Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення

Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: м. Дніпро 
Мови конференції:  українська, чеська, англійська, французька, німецька, іспанська

Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення

Перелік основних тем:

 • Проблеми походження та розвитку східнослов’янських мов та літератур.
 • Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя.
 • Лінгвістика тексту і текстова лінгвістика: стилістика, прагматика, соціолінгвістика.
 • Сучасні аналітичні стратегії літературного твору.
 • Слов’янська історія в світовій художній літературі.
 • Проблеми вивчення фольклору східних слов’ян. Літературне краєзнавство: перспективи вивчення.
 • Письменник та його час: історична доля авторства.
 • Інновації у структурах східнослов’янських мов.
 • Східнослов’янська ономастика.
 • Концептуальні та мовні картини світу східних слов’ян. Актуальні проблеми ономасіології.
 • Новітні концепції методики викладання рідної та іноземних мов і літератур.

 

Організатори


Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»