Проблеми і перспективи поствоєнної розбудови України

Проблеми і перспективи поствоєнної розбудови України

Кінцевий термін реєстрації та подання тез доповідей

Повідомлення про прийняття чи відхилення тез

Конференція

Формат
Гібридний (наживо та дистанційно)

Місце проведення: Київ
Мови конференції: українська та англійська

Резолюція конференції (.pdf)

Матеріали конференції

Конференція зосереджена на проблемах відбудови та розвитку нашої держави й має на меті створення  платформи для конструктивного діалогу та пошуку спільних рішень між науково-освітньою спільнотою, бізнесом та громадськістю щодо повоєнного відродження нашої держави і прискорення її стійкого економічного зростання.

До участі у конференції запрошуються  науковці, здобувачі наукових ступенів, представники органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів масової інформації та активної громадськості, а також  інших зацікавлені особи.

Тематика конференції: 

 • Повоєнний світ: спадщина минулого та історичні перспективи.
 • Повоєнна Україна і світ: правовий та гуманітарний дискурси.
 • Формування новітніх механізмів  міжнародного співробітництва.д
 • Роль університетів у забезпеченні поствоєнного розвитку України.
 • Екологічні та соціальні аспекти поствоєнного відновлення територій.
 • Міграція та трудоресурсне забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку економіки України. 
 • Організаційно-економічні та безпекові аспекти розвитку країни.
 • Вектори розвитку туризму в поствоєнний період.
 • Маркетинг та брендинг територій в поствоєнний час.
 • Ефективний менеджмент в умовах післявоєнної відбудови України. 
 • Розвиток та практична реалізація правової доктрини в умовах поствоєнної розбудови України.
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в поствоєнному відновленні.

За умов збройної агресії Росії в Україні конференція проходитиме у гібридному форматі, який передбачає також  присутність учасників через  Zoom-платформу.

До участі у конференції не допускаються автори та співавтори з Росії, Білорусі та Ірану.

Участь у конференції є безкоштовною.

Організатори


Маріупольський державний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури(м. Київ, Україна)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана(м. Київ, Україна)

Донецький національний університет ім. Василя Стуса(м. Вінниця, Україна)

Торгово-промислова палата України

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Університет Західної Македонії (м.Козані,Грецька Республіка)

Господарська Академія ім. Д.А Ценова (м. Свіщов, Болгарія)

Сілезькій університет (м. Катовіце,Республіка Польща)

Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка)

Кагульський державний університет імені Б.П. Хаздеу (Республіка Молдова)

Громадська організація «Центр розвитку освіти та відродження»

Academia de Studii Economice din Moldova

Партнери


Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування

Громадська організація «Let’s do it, Ukraine»

Наукова асоціація кібербезпеки України

Громадська організація «Mariupol. Reborn»