Феномен культури постглобалізму: повоєнні світи та культурна демократія

Феномен культури постглобалізму: повоєнні світи та культурна демократія

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Маріупольський державний університет, м. Київ 
Мови конференції: українська, англійська, польська, італійська, німецька, новогрецька, французька

V Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму: повоєнні світи та культурна демократія»

Перелік основних тем:

  • Актуальні виклики та можливості національних культур
  • Мова, гендер, образи та ідентичності в сучасному соціумі
  • Міжкультурні зв’язки та взаємодія культур у сучасному світі
  • Культурні політики та культурна демократія у сучасну епоху
  • Трансформація культурних цінностей в умовах глобалізації: від локального до глобального бачення
  • Цифрові технології та їх впливи у культурній сфері
  • Розвиток культурних індустрій та ринків
  • Політика історичної пам’яті в повоєнному світі
     

 

Організатори


Маріупольський державний університет, кафедра культурології