Актуальні питання виробництва продукції рослинництва та садівництва

Актуальні питання виробництва продукції рослинництва та садівництва

Кінцевий термін подачі матеріалів конференції

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя   
Мови конференції: українська та англійська

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання виробництва продукції рослинництва та садівництва»

До участі в конференції запрошуються викладачі ЗВО, науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти, представники громадських організацій, підприємств та установ, які мають відношення до тематики конференції.

Конференція присвячена актуальним проблемам в галузі рослинництва та садівництва і буде працювати за секціями:

  1. Інноваційні технології в рослинництві.
  2. Сучасні інтенсивні технології вирощування плодових, овочевих культур та винограду.
  3. Селекція та сортовивчення в рослинництві, плодоовочівництві та виноградарстві.
  4. Фізіолого-біохімічні основи підвищення врожайності та якості продукції рослинництва та садівництва.
  5. Органічні технології виробництва продукції рослинництва та садівництва.
  6. Механізація та автоматизація агротехнологій в галузі рослинництва та садівництва.
  7. Перспективні напрямки переробки, зберігання та забезпечення якості продукції рослинництва та садівництва.
  8. Формування ринку продукції рослинництва та садівництва, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі.

 

Організатори


Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра рослинництва та садівництва ім. професора В.В. Калитки